Oferta

Ochrona naturalnych walorów środowiska jest jednym z naturalnych zachowań każde z nas, i stanowi nieodzowny element postępu cywilizacyjnego. Niekiedy w trakcie prac nad poprawą bytowania ludzi dochodzi do nieumyślnych, przykrych zdarzeń. Doprowadzając do obniżenia wartości użytkowych gleb oraz wód, a niekiedy do całkowitego zniszczenia ich struktury. Lecz podjęte w porę działania ograniczają skutki niepożądanych zdarzeń, a niekiedy doprowadzają do całkowitego zaniku.

 

Podstawowe działania firmy to:

  • prace naprawcze w środowisku,
  • instalacje nawadniające,
  • wykonywanie prac na obszarach przeznaczonych pod zieleń użytkową,
  • wykonywanie projektów obszarów ogrodowych,
  • konserwacja i naprawa urzadzeń przemysłowych.
  • prowadzimy funkcję doradczą w dziedzinach ochrony środowiska.

Firma gwarantuje wykonanie usług o najwyższym standardzie, a zgromadzone doświadczenie w pracach będzie istotnym czynnikiem wzrostu jakości usług.

Wzrost zapotrzebowania na ten rodzaj usług jest rosnący ze względu na zwiększającą się świadomość potrzeb przebywania w otoczeniu ułatwiającym rozwój społeczny, zawodowy, osobisty. Dlatego co raz więcej instytucji, ludzi prywatnych będzie prowadziło pracę nad zrównoważonym rozwojem na rzecz środowiska naturalnego i miejskiego.

Szybki Kontakt

ul. Zamkowa 15,

83 – 300 Kartuzy

 

Telefon: 507 721 939

E-mail: biuro@astacuseko.pl